Tervetuloa Juhani Ahon Perhokerhon sivuille

Juhani Ahon Perhokerho perustettiin 17.6.1979 Sonkajärven Koirakosken koululla pidettyjen perhokurssien päätteeksi Nurmijoen Kilta ry:n alaosastoksi. Kerho rekisteröitiin itsenäiseksi yhdistykseksi 1984. Kerhon tavoitteisiin kuuluu urheilukalastuksen ja varsinkin perhokalastuksen edistäminen Ylä-Savon alueella. Lisäksi pyritään vaalimaan Juhani Ahon kalastusperinnettä kerhon nimen mukaisesti. Juhani Ahon aloitteesta perustettiin aikoinaan Suomen Urheilukalastajain Liitto (SUKL) vanhimpana suomalaisena alan järjestönä. Perhokerholla on hallussaan Nina Rewellin lahjoittama kokoelma Juhani Ahon käyttämiä perhoja ja kalastusvälineitä. Kerhon kotipaikka on Iisalmi.

Kerhon ensimmäisenä puheenjohtajana ja toiminnan aloittajana vaikutti Esko Erholtz (6 vuotta). Hänen aikanaan pidettiin mm. useita sidonnan koulutustilaisuuksia. Puheenjohtajina ovat toimineet myöhemmin Juhani Mäkelä (19), Paavo Sertti (3), Pekka Hyvönen (2) ja Lauri Laatikainen (2).

1987 kerho löysi lopulta vuosien etsinnän jälkeen Sonkajärven kunnan avustuksella mökkitontin Nurmijoen Aittokoskelta. Tupaantuliaiset pidettiin 1989. Myöhemmin tontille on rakennettu sauna ja grillikatos. Mökki on jäsenkunnan vilkkaassa käytössä varsinkin kesän kalastuskaudella. Mökillä on kokoontunut myös muiden kerhojen sekä mm. Urheilukalastus-lehden ja MEK:n edustajia. Samalla on tehty tunnetuksi kalapaikkana Nurmijokea.

Kerhon jäsenilleen järjestämissä sidontatilaisuuksissa ovat opastajina toimineet mm. seuraavat Suomen perhonsidonnan mestarit: Toivo Mäkinen (2 kertaa), Erkki Vaalama, Veli Autti (3), Lauri Syrjänen (2), Tero Ronkainen, Markku Ojala, Pasi Kettunen, Mikko Halonen ja Heikki Anttonen. Myös oma jäsenkunta on opastanut sidontaa kerhon tilaisuuksissa sekä esim. kansalaisopistojen kursseilla. Muutaman vuoden välein on järjestetty kaikille vapaita sidonnan alkeiskursseja Ylä-Savossa. Viime vuosien toimintaa on leimannut varsinkin innokkaiden nuorisojäsenten panos. Syksystä kevääseen pidetyt kerhoillat ovat olleet suosittuja kokoontumispaikkoja. Lisäksi tehdään kalaretkiä yhdessä. Jäsenet ovat saavuttaneet myös useita SM-kilpailumitaleita sidonnassa ja kalastuksessa.

Kerhon jäsenmäärä on noin 60. Puheenjohtajana toimii Ismo Huotari ja sihteerinä Markku Sipilä. Kerho on Suomen Urheilukalastajain Liiton jäsen.

Puheenjohtajamme Ismo Huotari

Toiminta

  • Perhonsidontakursseja 2-3 / vuosi
  • Kerhoillat joka toinen viikko (kalastuskauden ulkopuolella)
  • Kalaretket jäsenille
  • Vuosittainen Nurmijoen perhotaimenkilpailu sekä harjuskilpailu
  • Kokouksia, talkoita ja tapaamisia mökillä
  • Jäsenten omat kalaretket